Caranda’s succes story

În cei 27 de ani care au trecut de la înfiinţarea companiei CARANDA BATERII S.R.L. Bucureşti, reuşitele manageriale din plan tehnic, calitativ, economic, ale resurselor umane, au fost amplificate de implicarea firmei noastre şi în susţinerea unor proiecte de anvergurã: sociale, ecologice, filantropice, culturale, etc., care au creat,  constant, o imagine pozitivã, susţinutã, mai mult, prin fapte şi, mai puţin, prin vorbe.

Compania noastrã, cu capital integral românesc,  este o “firmã de familie”, la al cãrui bun mers îşi aduc contribuţia 3 generaţii: tatãl, fiica şi ginerele, nepotul. Toţi aceştia, alãturi  de o echipã de angajaţi de top, selectionaţi cu mare rigurozitate, formeazã, de fapt, marea familie CARANDA, care se caracterizeazã prin profesionalism, fidelitate faţã de valorile companiei, seriozitate, cinste şi respect.

Întreaga activitate a societãţii, în toate departamentele sale,  a  urmãrit şi a reuşit formarea şi susţinerea unei imagini publice, apreciate, a gamei largi de produse şi servicii oferite, prin reţeaua proprie de distribuţie sau prin parteneri de încredere.  Lansate pe piaţa româneascã, sub marca înregistratã  CARANDA®, acestea au avut ca garanţie un nume, care s-a transformat rapid în renume şi care a devenit un brand comercial puternic, recunoscut pe plan naţional, situându-se în avangarda progresului tehnologic, prin calitatea ireproşabilã, prin service-ul gratuit oferit pe toatã durata de exploatare a bateriilor, dar şi prin preţurile accesibile unei categorii largi de clienţi.

Toate aceste afirmaţii nu sunt laude fãrã acoperire, ci ele sunt susţinute de cifre, de statistici riguroase şi de atestarea oficialã a calitãţii muncii noastre de instituţii de stat şi organizaţii profesionale de prestigiu. Prezentãm aici doar 7 exemple concrete în sprijinul spuselor noastre:

 1. în toţi cei 27 de ani de activitate, firma Caranda Baterii a avut, în fiecare an, profit financiar, în condiţiile traversãrii unei perioade de crizã economicã, mondialã şi naţionalã,  fãrã a se apela vreodatã la credite bancare;
 2. în cadrul Topului firmelor, organizat de Camera de Comert şi Industrie a Municipiului Bucureşti, ne-am situat constant printre fruntaşi, în toti cei 25 de ani de când s-a lansat aceastã competiţie; iar, din anul 2010 şi pânã în prezent, ne-am situat întotdeauna pe locul I, primind de 5 ori la rând Trofeul de excelenţã;
 3. Registrul Auto Român, Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul Transporturilor, AFER şi multe alte instituţii naţionale au certificat sistemul de management, serviciile şi produsele noastre;
 4. am fost întotdeauna lideri prin tehnologie, fiind primii care am introdus pe piaţa româneascã bateriile sigilate, fabricate cu tehnologia Pb-Ca;
 5. am acordat o importanţa majorã sistemului de management al calitãţii, înfiinţând şi dotând, la standarde europene, un laborator ultraperformant de testare a materiilor prime, materialelor şi a produselor finite, care intrã pe linia de fabricaţie;
 6. informatizarea societãţii, prin implementarea unui software integrat performant ERP Senior, a condus la interconectarea centrelor de vânzare proprii şi a unitãţilor de producţie, pentru colectarea şi prelucrarea, în timp real, a informaţiilor necesare gestionãrii eficiente a parametrilor de producţie, a nivelului stocurilor şi volumului de vânzãri, a gestionãrii creanţelor, etc;
 7. anul acesta, la una din filialele noastre, cea din Alexandria, s-a prezentat un client care a folosit o baterie Caranda, cumpãratã în urmã cu 9 ani şi folositã fãrã nici o operaţiune de întreţinere.

Toate aceste realizãri s-au oglindit, poate prea discret, în presa auto şi în cea economicã, de aceea, începând de azi, dorim sã reluãm legatura cu jurnaliştii prieteni şi sã profitãm din plin de ofertele fãcute de mass media clasicã şi de cea modernã, on-line, pentru ca, în timp real, sã ne informam clienţii şi mediul  de afaceri despre noutãţile tehnice, facilitaţile financiare şi comerciale, campaniile promoţionale, participarea la manifestãrile expoziţionale de profil, evenimentele aniversare, etc.

Aceasta decizie a conducerii firmei, de a dezvolta activitatea departamentului de PR&IP,  va aduce un plus de vizibilitate în anul viitor, anul în care firma noastrã va aniversa 20 de ani de când OSIM – Oficiul de Stat de Invenţii şi Mãrci – a înregistrat brand-ul CARANDA ®.

În anul 1999, a fost un gest de mare curaj din partea domnului Aristide Caranda,de a îşi transforma numele de familie în marcã înregistratã. Dar, privind în “Hall of fame” – ul  industriei mondiale auto, fãrã falsã modestie şi pãstrând proporţiile, am regãsit multe exemple de nume  proprii transformate în  branduri celebre, cum ar fi:

 • Cadillac – masina numitã asa dupã numele lui Antoine Laumet de La Mothe, Sieur de Cadillac;
 • Chevrolet – firma fondatã de Louis Chevrolet and William C Durant;
 • Ferrari – numitã dupa numele fondatorului sãu, Enzo Ferrari;
 • Ford – purtand numele lui HenryFord;
 • Honda – dupã numele fondatorului japonez Soichiro Honda;
 • Porsche – companie fondatã de Ferdinand Porsche, ş.a.m.d. .

Povestea de succes a companiei noastre nu a început în micul atelier artizanal, improvizat, de la Şosea, în 5 septembrie 1991, aşa cum scrie în Registrul Comerţului, ci cu mulţi, mulţi ani înainte: mai precis într-o zi de varã a anului 1956, când, ca absolvent al Facultãţii de Chimie Industrialã a Institutului Politehnic Bucureşti, cu repartiţia guvernamentalã în mânã, domnul Aristide Caranda s-a prezentat la poarta unui mic atelier auto, situat în cartierul Floreasca, unde se aflau birourile viitoarei uzine Acumulatorul, ce se construia chiar atunci,undeva, la marginea Bucureştilor şi unde a muncit timp de 35 de ani, pornind de la funcţia de inginer stagiar pânã la cea de Director General.

Au trecut de atunci 62 de ani şi, de câte ori  a fost  întrebat care este secretul succesului  şi al longevitãtii sale  profesionale, domnul Caranda a rãspuns întotdeauna la fel: “Nu existã un secret,ci doar zile şi nopţi de muncã grea, conectarea permanentã la schimbãrile tehnice majore petrecute în ultima jumãtate de secol în industria bateriilor,corectitudinea şi respectul faţã de clienţii şi partenerii noştri de afaceri, faţã de instituţiile publice, respectarea cu stricteţe a legislaţiei în vigoare, a mediului înconjurãtor şi respectul faţã de proprii angajaţi, pe care i-am considerat întotdeuna ca o parte a familiei mele; iar în plan personal, m-a ajutat un stil de viaţã sãnãtos, echilibrat, timpul alocat familiei, cititului şi muzicii, o viaţã simplã, plinã de energia vie, primitã în dar de la pãrinţii mei, din pãmânturile Gorjului natal!”

Azi, inaugurãm, în prezenţa presei, cea de a 14 a unitate proprie de vânzare şi service, care o înlocuieşte pe prima şi, ne dorim sã fie la fel de profitabilã şi cunoscutã, ca şi predecesoarea ei.Numai aşa  povestea de succes a companiei 100% româneşti  – CARANDA BATERII – va  continua mulţi ani de acum înainte!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.