Noi reglementari CSA!

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) a hotarat amendarea normelor in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto (RCA), concomitent cu emiterea unei norme privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a datelor referitoare la asigurarile obligatorii auto catre baza unica de date CEDAM.

Conform hotararii Consiliului CSA vor fi amendate Normele puse in aplicare prin Ordinele CSA nr.3108/2004 si nr.3116/2005, ordinele de modificare a acestora fiind transmise astazi la Monitorul Oficial al Romaniei in vederea publicarii.

Principalele amendamente aduse reglementarilor din domeniul RCA constau in:
– este eliminata notiunea de contract de asigurare pe durata nelimitata si obligativitatea de mentinere a valabilitatii acestuia prin plata primeelor de asigurare pe perioade de cate 6 sau 12 luni, in functie de optiunea asiguratului.

In consecinta, de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a noilor prevederi, modalitatea de incheiere a unei asigurari obligatorii de raspundere civila auto va fi astfel:

„Persoanele care au in proprietate autovehicule inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania sunt obligate sa incheie asigurarea obligatorie RCA, primele de asigurare fiind platite potrivit tarifelor de prima anuale, practicate de fiecare asigurator. Prima de asigurare poate fi platita pentru intreg anul de subscriere sau fractionat, pentru perioade de cate 6 luni. Persoanele fizice si juridice care au in proprietate parcuri auto formate din cel putin 10 autovehicule inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania pot negocia cu asiguratorii RCA plata primelor de asigurare anuale in maxim 12 fractiuni.”

Drept urmare „documentele de asigurare se vor emite pe perioada corespunzatoare pentru care s-a platit prima de asigurare. Primele de asigurare aferente acestor documente de asigurare se calculeaza in conformitate cu tariful de prime stabilit de asiguratorul RCA in anul calendaristic in care incepe valabilitatea asigurarii obligatorii RCA, denumit an de subscriere

– sunt abrogate prevederile referitoare la obligatia asiguratilor RCA de a notifica asiguratorul RCA despre intentia de denuntare a asigurarii obligatorii cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadelor de valabilitate. Corelat cu aceasta modificare, sunt abrogate prevederile care interzic asiguratorilor sa incheie asigurari obligatorii RCA cu persoanele care nu fac dovada denuntarii asigurarii anterioare.

– s-a introdus prevederea conform careia baza unica de date CEDAM va stoca, pe langa informatiile existente, si seriile cartilor de identitate a autovehiculelor.

– continutul politelor de asigurare RCA care se vor emite cu incepere de la 1 ianuarie 2007 se completeaza cu informatiile referitoare la seriile cartilor de identitate a autovehiculelor. In consecinta, asiguratorii RCA vor trebui sa transmita catre baza unica de date CEDAM si acest informatii suplimentare.

Principalul argument care a stat la baza deciziei de amendare a legislatiei din domeniul RCA, prin eliminarea prevederilor mentionate mai sus, a fost acela ca s-a constat ca, in practica, acestea nu sunt operabile. Prin aceste modificari se simplifica astfel procedura de incheiere a asigurarii obligatorii de raspundere civila auto atat pentru societatile de asigurare, cat mai ales pentru asigurati.

In plus, aceste masuri au fost solicitate atat de Ministerul Integrarii Europene, conform angajamentelor asumate fata de Uniunea Europeana, cat si de UNSAR, asociatie care reuneste 11 societati de asigurare emitente de polite de asigurare RCA, acestea detinand o cota de peste 70% din piata asigurarilor RCA.

Eliminarea contractului de asigurare RCA nu va afecta calitatea informatiilor transmise de asiguratori catre baza de date CEDAM, un astfel de risc fiind contracarat prin doua masuri: introducerea unui element suplimentar de identificare a autovehiculului, respectiv seria cartii de identitate a autovehiculului, si interzicerea vanzarilor de polite de asigurare RCA in spatii deschise, neamenajate corespunzator.

Acest nou element de identificare – care va fi principalul criteriu de comparare intre baza de date CEDAM si cea referitoare la autovehiculele inregistrate din Romania – prezinta avantajul ca este format dintr-un numar mult mai redus de caractere decat seria de caroserie, diminuandu-se astfel de riscul de transcriere eronata atat in polita, cat si in baza de date informatica. In plus, acest element de identificare ramane acelasi pe toata durata de viata a autovehiculului, indiferent daca autovehiculul este instrainat, spre deosebire de numarul de inmatriculare.

Totodata, avand in vedere faptul ca tarifele de prime pentru asigurarile obligatorii RCA valabile dupa data de 1 ianuarie 2007 sunt stabilite exclusiv de catre societatile de asigurare, in functie de propriile criterii, – ceea ce inseamna implicit o oferta variata de tarife pe piata – se anticipeaza ca actiunile de promovare si publicitate a acestor produse vor fi similare celor uzitate in prezent pentru produsele de asigurari facultative.

In plus, ca urmare a majorarii considerabile a limitelor maxime de raspundere aferente asigurarilor RCA (pana la cel putin echivalentul a 100.000 euro pentru daune materiale si 350.000 euro/persoana pentru vatamari corporale) societatile de asigurare vor trebui sa constituie rezervele necesare si suficiente pentru onorarea tuturor obligatiilor, astfel incat se apreciaza ca resursele financiare orientate in trecut spre campanii costisitoare de promovare a asigurarilor obligatorii vor fi orientate catre acoperirea acestor rezerve.

Pentru o mai buna protejare a drepturilor asiguratilor si cresterea increderii publicului in sectorul asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are in vedere reglementarea, in perioada urmatoare, a activitatilor de publicitate in domeniul asigurarilor, indeosebi cu privire la asigurarile RCA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.