Dacia: acord privind prelungirea valabilitatii Contractului Colectiv de Munca

Partile au convenit, in conformitate cu Legea 130/1996 republicata, semnarea unui act aditional la Contractul Colectiv de Munca 2008 (CCM 2008) care sa contina urmatoarele prevederi:

– Prelungirea pana la data de 1 februarie 2010 a valabilitatii CCM Dacia 2008; drepturile si clauzele acestuia sunt minimale si reprezinta baza de negociere pentru CCM 2010;

– In scopul pastrarii puterii de cumparare in contextul actual de criza, pentru anul 2009 se vor acorda tuturor salariatilor Automobile Dacia S.A. si ai societatilor ILN-RIR, Transporturi Dacia, Matrite Dacia, Presate Dacia si Renault Mecanique Roumanie, compensatii banesti, in suma fixa, care se vor include in salariile individuale de baza, dupa cum urmeaza:

– 70 de lei, incepand cu 1 ianuarie 2009, si
– 40 de lei, incepand cu 1 aprilie 2009.

– Partile convin sa se intalneasca obligatoriu in luna octombrie 2009 pentru rediscutarea capitolului „Salarizare”. In functie de rezultatele economico-financiare ale societatii comerciale, majorarile salariale ce se vor conveni la acea data se vor aplica de la 1 septembrie 2009;

– Pentru participarea salariatilor la profitul societatii pe anul 2008, se va acorda suma de 700 lei. Aceasta suma se va plati in cuantum egal tuturor salariatilor cu contract de munca individual in vigoare in luna mai 2009 si care sa fi lucrat la Dacia in anul 2008;

– Zilele de sarbatori legale si religioase prevazute in CCM 2008 se completeaza, conform prevederilor legale, cu:
– „Rusalii”: 2 zile;
– „Adormirea Maicii Domnului”: 1 zi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.