Noul OMNIASIG rezultat în urma fuziunii – Obiective în 2012

OMNIASIG-VIG

Compania OMNIASIG Vienna Insurance Group rezultată în urma fuziunii dintre BCR Asigurări şi vechiul OMNIASIG, a devenit funcţională începând cu data de 1 mai 2012.

Obiectivul principal al noii companii OMNIASIG este ocuparea şi menţinerea poziţiei de lider al pieţei asigurărilor generale din România.

Realizarea acestui obiectiv se va face prin oferirea unor servicii de asigurări la standarde mult mai înalte, atât în ceea ce priveşte produsele din portfoliu, relaţia cu asiguraţii, cât şi soluţionarea daunelor, care va fi mai eficientă şi mai rapidă, prin intermediul unui proces gestionat integral electronic.

Obiectivele companiei în 2012 sunt:

– Consolidarea activităţii de business, prin adoptarea unei strategii prudente de dezvoltare

– O creştere sănătoasă, axată pe profitabilitate

– Îmbunătăţirea ratei combinate şi menţinerea ei la un nivel cât mai scăzut sub 100%

– Reanalizarea şi restructurarea portofoliulului şi o subscriere atentă şi precaută a noilor riscuri preluate în asigurare

– Optimizarea procesului de soluţionare a daunelor, astfel încât clienţii să poată beneficia rapid de despăgubirile aferente poliţelor încheiate. În prezent, numărul de call-center 021.9669 oferă asiguraţilor posibilitatea de a-şi deschide pe loc dosarul de daună şi de a-şi programa constatarea daunei într-o locaţie şi la o dată convenabilă lor.

– Optimizarea şi reducerea cheltuielilor administrative

– Implicarea în proiecte şi activităţi de educare a publicului asupra domeniului asigurărilor

– Implicarea în activităţi de responsabilitate socială

Planul de dezvoltare al noului OMNIASIG Vienna Insurance Group în 2012 prevede:

– Realizarea unui volum de Prime Brute Subscrise în valoare de 1,2 miliarde lei

– O pregătire profesională intensă a angajaţilor companiei din toate segmentele de activitate

– Lansarea unor produse noi, flexibile şi adaptate actualului context economic şi nevoilor clienţilor. Primul astfel de produs lansat este noua poliţă CASCO OMNIASIG. Acest produs nou este adaptat fiecărei categorii de client în parte (persoană fizică, juridică, sau contract leasing), este un produs modular (are o acoperire de bază care se poate extinde opţional, în funcţie de necesităţile clientului) şi are un tarif segmentat şi corelat cu profilul de risc al asiguratului.

– Dezvoltarea unui plan de carieră pentru agenţii colaboratori

– Apropierea faţă de brokerii de asigurări şi îmbunătăţirea relaţiei cu aceştia

Un element important al strategiei de dezvoltare a companiei îl reprezintă parteneriatul de vânzări de produse de asigurări încheiat între OMNIASIG Vienna Insurance Group şi Banca Comercială Română (parte a acordului de colaborare între Erste Bank şi Vienna Insurance Group), parteneriat în derulare care are un rol semnificativ în consolidarea întregii reţele teritoriale a companiei din punct de vedere al vânzărilor.

În prezent compania rezultată în urma fuziunii are 2.000 angajaţi, o structură teritorială la nivel naţional formată din 224 locaţii (51 sucursale şi 173 agenţii) organizate în 6 regiuni, şi un număr de aproximativ 13.000 de agenţi colaboratori.

Compania este administrată în sistem dualist (condusă prin intermediul unui Consiliu de Supraveghere şi a unui Directorat), iar noua componenţă a Directoratului OMNIASIG este:
– MIHAI TECĂU – Preşedinte Directorat
– ARTUR BOROWINSKI – Vice-Preşedinte Directorat
– SERGIU LOGHIN – Membru în Directorat
– CONSTANTIN MARICA – Membru în Directorat
– LIVIU STOICESCU – Membru în Directorat
– ADINA EDELMAIER – Membru în Directorat
– DANIELA COVĂCESCU – Membru în Directorat

Vienna Insurance Group (VIG) este cea mai bine clasată companie conform indicelui bursier ATX al bursei din Viena. Vienna Insurance Group, cu sediul în Viena, este unul din grupurile de asigurări lider din Europa Centrală şi de Est. În afara pieţei de origine Austria, Vienna Insurance Group este activă, prin subsidiare şi grupuri de asigurări, şi în Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Germania, Estonia, Georgia, Croaţia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Republica Cehă, Turcia, Ucraina, Ungaria şi Belorusia. Pe lângă acestea, există filiale ale Wiener Städtische Versicherung în Italia şi Slovenia, iar Donau Versicherung are o filială în Italia.

Pe piaţa din Austria, Vienna Insurance Group este prezentă prin Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung şi Sparkassen Versicherung.

Date financiare

Rezultatele înregistrate de cele două companii implicate în fuziune în primul trimestru al anului 2012

BCR Asigurări şi vechiul OMNIASIG, cele două companii implicate în fuziune, au reuşit în primul trimestru al anului 2012 să aibă o dezvoltare sigură, prudentă şi adaptată condiţiilor dificile cu care s-a confruntat întreaga economie românească în această perioadă.

Conform datelor neauditate, în primele trei luni ale anului, valoarea însumată a primelor brute subscrise de către fiecare dintre cele două companii a fost de 282,03 milioane lei, o valoare cu 18,82% mai mică decât aceeaşi perioadă a anului anterior.

Această scădere se datorează in principal strânsei legături existente între industria asigurărilor şi celelalte segmente importante ale economiei, precum: segmentul auto, leasing, bancar şi cel imobiliar.

Cu toate astea, valoarea însumată a despăgubirilor plătite de către ambele companii în acest prim trimestru a înregistrat o creştere de 27% faţă de primul trimestru al anului trecut, atingând suma de 287,22 milioane lei.

Ponderea cea mai mare în rezultatul înregistrat, respectiv de 73,54%, au avut-o ca şi până acum, asigurările auto. Ramura asigurărilor Casco a crescut în acest trimestru, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, cu 25,76% şi a înregistrat o valoare a primelor brute subscrise de 136,08 milioane lei.

Pe linia asigurărilor de răspundere civilă a autovehiculelor (RCA şi Carte Verde), OMNIASIG a înregistrat o scădere cu 56,48% a primelor brute subscrise, consemnând o valoare a acestora de 71,35 milioane lei.

Valoarea despăgubirilor plătite a fost de 163,85 milioane lei pe Casco, mai mult cu 21,30% faţă de perioada anterioară similară şi de 109,22 milioane lei pe RCA, cu 41.67% mai mult decât în primul trimestru 2011.

Asigurările de tip Property (ramura asigurărilor de incendiu şi calamităţi naturale) au înregistrat o valoare a primelor brute subscrise de 45,73 milioane lei, cu 3,19% mai putin faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011. În acelaşi timp, însă, daunele plătite pe această linie au crescut cu 47,88%.

Asigurările de accidente şi boală (inclusiv de muncă şi boli profesionale) au înregistrat în această perioadă o creştere de 82,37%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, atingând o valoare a primelor brute subscrise de 5,56 milioane lei. Valoarea daunelor pe această ramură a fost de 1,32 milioane lei.

Alte ramuri de asigurări care au înregistrat creşteri în primul trimestru al anului în curs sunt:

– Asigurările de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje şi orice alte bunuri – o creştere de 9,75% şi o valoare a primelor brute subscrise de 3,08 milioane lei;
– Asigurările de răspundere civilă a mijloacelor de transport naval – cu o valoare a primelor brute subscrise de 1,71 milioane lei;
– Asigurările de răspundere civilă generală – cu o creştere de 9,79% şi o valoare a primelor brute subscrise de 9,67 milioane lei.
– Asigurările de călătorie – o creştere de 20% şi prime brute subscrise în valoare de 1,90 milioane lei.

Aceste rezultate au fost înregistrate de BCR Asigurări şi vechiul OMNIASIG în primul trimestru al anului 2012, perioadă în care cele două companii funcţionau ca două entităţi separate. Rezultatul consolidat al celor două societăţi devine funcţional şi relevant după data de 1 mai 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.